Επιχειρηματική Ηθική (HTM 201)

Μέσα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής θεωρίας και πρακτικής θα μελετηθεί η ηθική σε αυτό το μάθημα. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές θα μελετήσουν πως λειτουργούν οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις σε ένα κοινωνικό και ηθικό περιβάλλον βάσει των υποχρεώσεων τους στους επιχειρηματικούς εταίρους. Οι προκλήσεις και οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην επιχειρηματική ηθική όσο και η κοινωνική και ηθική συμπεριφορά των πολυεθνικών εταιρειών θα μελετηθούν. Επίσης τομάθημα θα καλύψει θέματα όπως την εταιρική διακυβέρνηση και κώδικες δεοντολογίας.