Πολιτική Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Η Πολιτική Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης αποτελεί έγγραφο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου και κύριος σκοπός της είναι να καθορίσει τα πλαίσια εφαρμογής όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων του Πανεπιστημίου.

Ταξιδέψτε χωρίς αποσκευές

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε videosvideos, οι συνάδελφοι να μας περιγράψουν τις εμπειρίες, τις γνώσεις που απόκτησαν και πρακτικές που έμαθαν για να μεταφερθούν έτσι οι πληροφορίες σε όλους και να διαχυθεί η γνώση που αποκτήθηκε.