Εταιρική Διακυβέρνηση (MGT 402)

Όπως σας έχω εξηγήσει στην συνομιλία μας προηγουμένως, πρέπει όλοι να είμαστε τυπικοί για να μπορέσουμε να ολοκληρωσουμε επιτυχώς το μάθημα.

Εχω ανεβάσει τα βίντεο αλλά και το βιβλίο στα ελληνικά. Θα ακολουθήσει και αλλο σχετικό υλικό.

Θα ήθελα να διαβάσετε για τη Δευτέρα τα κεφάλαια 3 και 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=NGBkEEEF43U

https://www.youtube.com/watch?v=rKmmEP8D0Q4