Λογισμικό και Επίλυση Προβλημάτων (CIS 108)

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στο λογισμικό των υπολογιστών με έμφαση στις εφαρμογές που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στον τομέα της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και των έντυπων μέσων γενικότερα. Μία σύντομη εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών και τις διάφορες κατηγορίες λογισμικού, ακολουθείται από την περιγραφή των μηχανισμών δημιουργίας, αποθήκευσης και μεταφοράς εικόνας, ήχου, βίντεο κ.τ.λ. Επίσης, γίνεται περιγραφή και χρήση του λογισμικού δημιουργίας ιστοσελίδων και του λογισμικού παραγωγής αλλά και του λογισμικού επεξεργασίας εικόνας, ήχου και βίντεο.