Τεχνολογία της Πληροφορικής για Επιχειρήσεις (CFS 141)

Η εξέταση σας μαζί με τα διάφορα excel files που πιθανόν να χρειαστείτε στις διάφορες ασκήσεις επισυνάπτονται εδώ.

Προσοχή: Ανεβάστε όλες τις απαντήσεις σας με τα σχετικά files πριν περάσει ο χρόνος που σας δίνεται γιατί το σύστημα δεν θα δέχεται πλέον τις απαντήσεις σας.