Θεωρία της Επικοινωνίας (CIS 102)

Το μάθημα αυτό προσφέρει τις βάσεις των Σπουδών Επικοινωνίας. Οι φοιτητές θα διδαχθούν θεμελιώδεις έννοιες και αρχές της διαπροσωπικής επικοινωνίας και θα εισαχθούν στη μελέτη του λόγου και της ρητορικής καθώς επίσης βασικών ιστορικών και κανονιστικών διαστάσεων της μαζικής επικοινωνιακής διαδικασίας, όπως ο ρόλος και οι επιδράσεις των μέσων, ο πολιτισμός και η ηθική. Βασικός κορμός του μαθήματος αποτελεί η εξέταση των σημαντικότερων μοντέλων και θεωριών μαζικής επικοινωνίας, ξεκινώντας από τις πρώιμες θεωρητικές προσεγγίσεις και καταλήγοντας στις σύγχρονες θεωρίες για τις επιδράσεις των μέσων.