Εισαγωγή στη Μηχανική (MEM 107)

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Μηχανικής και του επαγγέλματος του Μηχανικού από την προοπτική των φοιτητών και των επαγγελματιών μηχανολόγων έρευνας και βιομηχανίας. Ακαδημαϊκές και δεοντολογικές πτυχές του επαγγέλματος. Έρευνα και ευκαιρίες, προοπτικές, επιλογές. Λύση προβλημάτων, ιδιότητες υλικών και επιλογή, προφορικές και γραπτές αναφορές. Εισαγωγικός προγραμματισμός, μηχανολογικά γραφικά. Επαφή φοιτητών με διάφορα γνωστικά αντικείμενα της μηχανολογικής μηχανικής (ενέργεια και ενεργειακά συστήματα, εμβιομηχανική, νανοτεχνολογία και νανοϋλικά, κλπ.)