Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη

Καλωσορίσατε στην σελίδα της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σκοπός είναι η υποστήριξη του χρήστη σε θέματα αναζήτησης, ενημέρωσης, οργάνωσης και αποτελεσματικής χρήσης της βιβλιοθήκης μέσα από το περιβάλλον του moodle.

Η βιβλιοθήκη στη σελίδα σας - Χρήσιμες προσθήκες

Προσθέτοντας ένα script στο μάθημα σας, δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσετε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης στη σελίδα που είστε διαχειριστές.