ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι

Μάθημα Φωτογραφίας:

Το πρόγραμμα του μαθήματος Φωτογραφία Ι είναι διαμορφωμένο σε ένα ιδανικό διδακτικό πλαίσιο όπου μέσω της διδασκαλίας συνδυάζει τη θεωρητική προσέγγιση με την πρακτική εφαρμογή προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο της φωτογραφίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η πλοήγηση στον πραγματικό κόσμο της φωτογραφικής τέχνης συστήνοντας στον καθένα τις σημαντικότερες πτυχές της, έτσι ώστε να κατανοήσει πλήρως τη σχέση των τεχνικών γνώσεων με την καλλιτεχνική αντίληψη και δημιουργία καθώς και με τη γενικότερη πολιτισμική εξέλιξη της φωτογραφίας από το 1839 που συστήνεται επίσημα στον κόσμο μέχρι σήμερα.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη: στη θεωρία και στις πρακτικές εφαρμογές, εργαστήρια, παρουσιάσεις. Το θεωρητικό μέρος επιτυγχάνεται με την παρουσίαση οπτικού υλικού και τη διερεύνηση και ανάλυση των κύριων εννοιών και θεωριών της φωτογραφίας. Το πρακτικό μέρος εφαρμόζει μέσω ασκήσεων, εργαστηρίων και παρουσιάσεων τη θεωρητική προσέγγιση.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος Φωτογραφία Ι, θα έχετε αναπτύξει μία νέα προσωπική αισθητική αντίληψη, ενώ θα έχετε αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες πρακτικής απόδοσης που θα σας βοηθήσουν στη δημιουργία ενός περιεκτικού, εκθεσιακής ποιότητας ατομικού πορτφόλιο.

Εξάσκηση για Ομάδα Υποστήριξης

Να εξασκηθεί το προσωπικό του γραφείου Σπουδών στη χρήση των εργαλείων αξιολόγησης (από την πλευρά του διδάσκοντα)