Μαθηματικά Ι (MEM_101-FALL)

Απειροστικός λογισμός με έμφαση σε εφαρμογές. Μεταβλητές, συναρτήσεις, όρια και συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγος και διαφορικό συναρτήσεως. Αόριστο, ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές.  Ακολουθίες και Σειρές. Κριτήρια σύγκλισης αριθμητικών σειρών. Δυναμοσειρές. Διάστημα και ακτίνα σύγκλισης. Σειρές Taylor  και Maclaurin . Παραγώγιση και ολοκλήρωση δυναμοσειρών. Εφαρμογές. Μιγαδικοί αριθμοί και συναρτήσεις. Διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης.