Χρηματοοικονομική Ι - (CFS 221)

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην παρουσίαση των βασικών εννοιών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές στις χρηματοοικονομικές τους αποφάσεις. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις ή/και εργασίες ή/και ασκήσεις.